Dražba administratívnej budovy, Veľká Lomnica, okres Kežmarok

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 18.04.2017 o 10:00 hod. 24.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 12:00 hod.
Kategória administratívna budova
Lokalita Veľká Lomnica, okres Kežmarok
Označenie D ZA 5 17002016
Stav výsledok
Kolo 5.kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí:

 

1./ nehnuteľný majetok:

LV 509, Katastrálne územie Veľká Lomnica, Obec Veľká Lomnica, Okres Kežmarok, Zapísaný Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor.

 

Pozemky:

Parcelné číslo:                     Druh pozemku:                                  Výmera v m2:

247/2                                    zastavané plochy a nádvoria          1394

249/1                                    zastavané plochy a nádvoria          446

4633/12                                               ostatné plochy                                    25

4633/21                                               zastavané plochy a nádvoria          434

 

Stavby:                                Druh  a popis stavby:                        Súpisné číslo:

Parcelné číslo:

247/2                                    hotel                                                     358

 

Všetko vo výlučnom vlastníctve SORTEC ELEKTRONIC s.r.o, IČO: 358 200 63, Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, v podiele 1/1, ktorý je záložcom č I. a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby

Záložné právo bolo zaregistrované Správou katastra Veľká Lomnica pod č. V 556/2011.

 

2./ hnuteľný majetok:

 

celé zariadenie a vybavenie hotela TATRAN vo Veľkej Lomnici, nachádzajúceho sa v okrese Kežmarok, obec VEĽKÁ LOMNICA, k.ú. Veľká Lomnica, zapísaného na LV č. 509, na parcele č. 247/2 súp.č. 358,  spolu ako súbor hnuteľných vecí,

 

všetko vo výlučnom vlastníctve SORTEC ELEKTRONIC s.r.o., IČO: 358 200 63, Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, ktorý je záložcom č I. a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby

 

Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok tvoriaci predmet dražby sa draží ako jednotný predmet dražby ako „stojí a leží.“

OPIS PREDMETU DRAŽBY

                                                               1./ nehnuteľnosť:

 

Budova hotela Tatran sa nachádza  na námestí  v centrálnej časti  obce Veľká Lomnica, okolie hotela  tvoria verejné priestranstvá  - komunikácie, park s fontánou, predajňa potravín,  zástavba samostatne stojacich RD, zdravotné stredisko so zubnou ambulanciou   a  budovy  reštauračného  a ubytovacieho charakteru.  V r. 2007 bola prevádzka hotela  pozastavená a bola zahájená  jeho modernizácia, ktorá je pred dokončením, práce neboli skolaudované a prevádzka hotela  zatiaľ nie je   spustená. Modernizáciou hotela vznikla v strede  obce budova, ktorá v sebe zahŕňa prvky  modernej  architektúry, ale aj horskej stavby. Budova bude ponúkať  návštevníkom   zvýšenú kapacitu lôžok  a reštauračné služby,   ale aj   služby  pre regeneráciu a oddych - reštaurácia , nočný bar, vitálny svet  - sauny, solária  masáže, vírivky  apod. ).

Objekt  tvorí jeden funkčný celok prístupný cez hlavný vchod zo severozápadnej strany budovy, ktorý  v sebe zahŕňa   reprezentačné vstupné priestory  (recepcia, vstupná hala ), apartmány s príslušenstvom  a doplňujúce priestory  služieb, ako sú reštaurácie , nočný bar  a vitálny svet.

V 1.NP je zrealizovaná  vstupná hala s recepciou, reštaurácia, kuchyňa  so samostatným vstupom pre zásobovanie, sociálne zariadenie a sedem apartmánov (4 dvojizbové a 3 jednoizbové). V prístavbe 1.NP je umiestnená reštaurácia so schodiskom do nočného baru  a VZT strojovňa so samostatným vstupom  z exteriéru budovy  z úrovne terénu . V 2.NP, 3. NP a 4.NP   sa nachádzajú  komunikačné priestory  od schodísk, chodby   a po   12 apartmánov  (6 jednoizbových  a 6 dvojizbových) na každom podlaží.    Severovýchodná časť 3.NP  bola v rámci modernizácie a  celkovej rekonštrukcie  dostavaná   do súčasnej podoby. 4.NP hotela  bolo v roku 2008  zrealizované ako nadstavba   s vybudovaním schodiska  a výťahu. Nadstavba  krovu  a strechy   nad 4.NP   bola vybudovaná  v roku 2008 z nosnej konštrukcie krovu  z kovových profilov, plným debnením  a  krytinou  plechovou pozinkovanou zn. Ranilla. V budove sú  dve samostatné schodiská. V súčasnosti je hotel Tatran v štádiu dokončenosti takmer na 100% , nepoužívaný, zariadený.

 

2./ hnuteľný majetok:

 

zoznam hnuteľného majetku – zariadenia a vybavenia hotela Tatran:

jednoposteľ + matrac 15 ks

dvojposteľ + dve matrace 25 ks

nočný stolík 52 ks

čalúnená stolička 51 ks

čalúnené kreslo 24 ks

komoda 40 ks

vešiaková stena 39 ks

skriňa dvojdverová 64 ks

skriňa jednodverová 29 ks

polička so sklom 38 ks

skrinka  60x50 37 ks

stôl pracovný 40 ks

stolík 110x60 4 ks

stolík 60x60 38 ks

rozkladací gauč rohový 12 ks

rozkladací gauč dvojsedadlový 17 ks

vankúš 104 ks

drevená polica 8 ks

rohový stôl pri dvojdverovej skrini 8 ks

televízor 21 ks

minichladnička 40 ks

radiátor 112 ks

luster 87 ks

lampa 40 ks

zrkadlo v drevenom ráme 39 ks

nočné lampy 36 ks

chrómový vešiak 18 ks

kúpeľňa ( záchod, sprchovací kút, umývadlo, zrkadlo, kôš, 2 poháre, kefa, nerezový držiak, 5 vešiačikov) 42 ks

hasiaci prístroj 15 ks

stôl so železnou nohou 92 ks

kreslá čalúnené menšie 20 ks

poličková skriňa drevená vysoká 4 ks

jednoposteľ 3 ks

stenové svetlá 38 ks

chladiace boxy / chladničky/ 7 ks

pisoáre 5 ks

záchodové misy 6 ks

umývadlá 6 ks

akvárium veľké sklenené 2 ks

bar komplet 11dielny nerezový 2 ks

chrómové zábradlie 6 m

chodbové svetlá 53 ks

recepcia- laminát

plynový kotol Protherm 50 PLO  /v r. 2002/

zásobník teplej vody 2x200 litrov

kuchyňa:

sporák Zanussi 6 horákov

fritéza Zanussi dvojkomorová

nerezový chladiaci box Elektrolux

chladnička veľká Elektrolux 2 ks

chladnička malá Elektrolux 3 ks

ohrievací box

nerezové RM Gastro

nerezové umývadlá 7 ks

nerezová pec na pečenie Zanussi

nerezové police 2 ks

nerezová polica stojanová 2 ks

robot univerzal RM

veľký plynový varič nízky

nerezový stôl s ohrevom a umývacím drezom

stojany policové nerezové

digestor veľký nerezový

digestor malý nerezový

nerezové odsávanie pary

 

2.1.   Nábytok a iné zariadenie:

         Predmetom prvej skupiny hnuteľných vecí tvoriacich predmet dražby je nasledovné vnútorné zariadenie hotela, hotelových izieb a doplnky (ktoré boli ocenené znaleckým posudkom číslo 10/16, ktorý vypracoval Jaroslav Džugan, znalec menovaný Krajským súdom v Banskej Bystrici, pod č. Spr. 4244/96, zo dňa 17.12.1996, pre základný odbor Bytové zariadenie, priemyselný a spotrebný tovar, zapísaný v zozname znalcov Krajského súdu v Žiline, pod evidenčným číslom 910 684, na 40.986,27  Eur):

Čalúnený  nábytok:

Jedná sa čalúnený nábytok hotelového typu, a to: sedacie súpravy, čalúnené kreslá, matrace, stoličky, a to v prevedení : sedacie súpravy s úložným priestorom a rozkladacie lôžko, zariadenie bolo nepoškodené, v čase obhliadky bolo ešte niektoré v zabalenom stave.

Nerezový nábytok:

Jedná sa o reštauračný nerezový nábytok, ako zariadenie baru, pozostávajúce z drezov, odkladacích stolov, a skriniek, zariadenie bolo nepoškodené  v čase obhliadky, bez výraznejšieho opotrebenia.

Sanitárny nábytok: 

Jedná sa sanitárne zariadenie kúpeľní, ako zrkadlá, držiaky na mydlo, na zubné kefky, na poháre, na uteráky, smetné koše,  kefa na WC, WC misa, umývadlá, sprchové kúty a to v prevedení :štandardné  prevedenie jednotlivých komponentov, nerezový a smaltový  materiál, zariadenie bolo nepoškodené  v čase obhliadky, bez výraznejšieho opotrebenia.

Iný nábytok:

Jedná sa o jednoduchý nábytok hotelového typu, a to - skrine, komody, nočné stolíky, konferenčné stolíky, postele, police, vešiaky, nábytok doposiaľ neužívaný, ktorý sa nachádzal v hotelových izbách, spoločných priestoroch a skladoch hotela.

Ostatné zariadenie:

2 x akvárium, rozmerov 120x160x80cm, osadené v murovanou podklade, bez doplnkov.

Nábytok a zariadenie boli nepoškodené, v čase obhliadky bolo ešte niektoré veci v zabalenom stave.

 

2.2.   Elektrotechnické zariadenia:

Predmetom druhej skupiny hnuteľných vecí tvoriacich predmet dražby sú elektrotechnické zariadenia hotela (ktoré boli ocenené znaleckým posudkom číslo 01/2016, ktorý vypracovala Ing. Andrea Burdová, znalec zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti pre odbor Elektrotechnika a odvetvie Elektroenergetické stroje a zariadenia, odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky, evidenčné číslo znalca 910368, na sumu 1.502,20 Eur), a to lustre, TV, lampy, nočné lampy, stenové lampy, chodbové svetlá.

Apartmány a izby na 2., 3. a 4.NP sú všetky vybavené lustrami, čiastočne nočnými lampami a stojanovými lampami. Televízne prijímače nie sú súčasťou každej ubytovacej jednotky. V priestore sociálnych zariadení sú na strope  inštalované svietidlá, zaradené do zoznamu pod pojmom stenové svetlá. Osvetlenie komunikačných priestorov v objekte ja zabezpečené chodbovými svietidlami.

V ubytovacích priestoroch  na 1.NP neboli v čase obhliadky osadené všetky svietidlá. Rekonštrukcia Hotela TATRAN bola náhle zastavená v roku 2008, takže inštalované EZ neboli do obhliadky dňa 13.6.2016 používané.

 

2.3.   Stroje a strojné zariadenia:

Predmetom tretej skupiny hnuteľných vecí tvoriacich predmet dražby sú stroje a strojné zariadenie hotela (ktoré boli ocenené znaleckým posudkom číslo 2/2016, ktorý vypracoval  Ing. Ľubomír Potočný, znalec zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 10 135/05-51 zo dňa 1.8.2005 pre základný odbor Strojárstvo, odvetvie, Stroje a zariadenia pre všeobecné účely, Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení, na sumu 22.882,46 Eur), a to minichladničky, hasiace prístroje, chladiace boxy, plynový kotol, zásobník teplej vody, plynový šporák 6 horákov, fritéza dvojkomorová, nerezový chladiaci box , chladnička veľká, chladnička malá, ohrievací box, nerezové RM Gastro, nerezové umývadlá   jednodrezové a dvojdrezové, nerezová pec na pečenie, nerezové police, nerezová polica stojanová, robot univerzálny, veľký plynový varič, nerezový stôl s ohrevom a umývacím drezom, stojany policové nerezové, digestor veľký nerezový, digestor malý nerezový, nerezové odsávanie pary, pričom technický stav všetkého strojného zariadenia je  bez známok fyzického, technického alebo elektrického poškodenia, nového charakteru, bez známok opotrebovateľnosti, s predpokladom bezporuchového chodu, po vykonaní potrebných vstupných revízií a repasií pred uvedením do prevádzky.

OPIS STAVU

V súčasnosti je hotel Tatran v štádiu dokončenosti takmer na 100% , nepoužívaný, zariadený. Technický stav všetkého strojného zariadenia je  bez známok fyzického, technického alebo elektrického poškodenia, nového charakteru, bez známok opotrebovateľnosti, s predpokladom bezporuchového chodu, po vykonaní potrebných vstupných revízií a repasií pred uvedením do prevádzky

PRÁVA A ZÁVÄZKY
zmluvné záložné právo k nehnuteľným veciam tvoriacim predmet dražby, zriadené v prospech navrhovateľa dražby na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 68742-2011 podľa V 556/11 – 118/11 zmluvné záložné právo k hnuteľným veciam tvoriacim predmet dražby, zriadené v prospech navrhovateľa dražby na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 68742-2011 zo dňa 30.03.2011, registrácia v NCRzp dňa 30.03.2011, spis. zn. NCRzp: 5553/2011
ODHAD CENY
1.835.371,- Eur
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik hotela Tatra, Karpatská 7, 058 01 Poprad
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
WEMOVE INVESTMENT, a.s.
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk