Dražba bytu, Klenov, okres Prešov

Vyvolávacia cena 17 500,00 €
Obhliadka 20.04.2017 o 12:00 hod. 21.04.2017 o 12:00 hod.
Konanie dražby 05.05.2017 10:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Klenov, okres Prešov
Označenie 130369
Stav upustená
Kolo prvá
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obci Klenov, katastrálne územie Klenov, vedené na správe katastra Prešov na LV č. 427 ako:

 

- byt č. 3, vchod č. 41, na 1. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 41 na ulici Klenov  v podiele 1/1

- podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 41, postavený na pozemku  - parcele C-KN parc. č. 18/1, v podiele  7125/41193.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza v centrálnej časti obce Klenov, okres Prešov, v zástavbe rodinných domov. Prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je autobusová, celkový čas cesty podľa www.cp.sk je 59 min. až 1:08 hod, centrum okresného mesta s kompletnou občianskou vybavenosťou je vzdialené cca 25 km, dochádzka do okresného mesta Prešov menej vhodná. Bytový dom je udržiavaný. Byt je uvažovaný so štandardným vybavením v zmysle predloženej fotodokumentácie, nachádza sa na 1. poschodí, v JZ sekcii, orientácia obytných miestností je dvoch na západ, jednej na juh. V danej lokalite je tiché prostredie, prírodné lokality do 1 km.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk