Dražba priestoru, Poprad, okres Poprad

Vyvolávacia cena 84 700,00 €
Obhliadka 02.05.2017 o 12:00 hod. 03.05.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 10:00 hod.
Kategória priestor
Lokalita Poprad, okres Poprad
Označenie VDS:22-28/2015
Stav upustená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

nebytový priestor č.1-A10 na prízemí bytového domu, súpisné číslo:3313, vchod :12,  zapísaný na LV č. 4856, nachádzajúci sa na parcele č. 2993/986 o výmere 2467 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  8842/418281,katastrálne územie: Poprad, obec Poprad, okres Poprad, Okresný úrad Poprad, Katastrálny odbor

OPIS PREDMETU DRAŽBY

- skeletová, montovaná budova je riešená ako nepodpivničená s tromi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov nehnuteľností. Jedná sa o samostatne stojací objekt, prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Polyfunkčný objekt je v pôvodnom stave - vymenené vchodové dvere. Uvedená nebytová jednotka sa nachádza na prízemí. Nakoľko nebola umožnená vnútorná obhliadka, pri výpočte sa uvažuje s evidovanou výmerou v pôvodnom stave.

 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Zuzany Mercovej v Poprade ul. Mnoheľová č. 2832/9,058 01 Poprad.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Brnenská 80
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk