Dražba rodinného domu, Čakany, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena 115 000,00 €
Obhliadka 28.04.2017 o 11:30 hod. 19.04.2017 o 11:30 hod.
Konanie dražby 05.05.2017 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Čakany, okres Dunajská Streda
Označenie DU-POS DD 11-2017
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

458

Dunajská Streda

Čakany

Dunajská Streda

Čakany

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

37/7

Zastavané plochy a nádvoria

351

37/8

Záhrady

639

37/9

Zastavané plochy a nádvoria

71

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

196

37/9

Rodinný dom

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.37/9 v katastrálnom území Čakany, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou, so zabudovaným podkrovím.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej obytnej miestností, zádveria, jedálne, kuchyne, práčovne-kotolne a schodiskového priestoru.

Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu s priemernou výškou 0,25 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,35 m. Deliace konštrukcie sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Sedlová strecha je pokrytá pálenými skridľami jednodrážkovkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Schody do podkrovia majú železobetónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z keramickej dlažby. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené dyhované osadené               do oceľových zárubní. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, sú opatrené vnútornými kovovými žaluziamy. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené konvekčné ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Kotol ústredného kúrenia je závesný, na plyn, značky Protherm. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako  i motorická. Je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia, studenej a teplej vody z kotla ústredného kúrenia. Kanalizácia do žumpy je z Pe potrubia. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový so štvorhorák, elektrickou rúrou, odsávač par; drez je oceľový nerezový. Vnútorné vybavenie podlažia : umývadlo. Vodovodné batérie: pákové nerezové 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený v kotolni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kuchyni pri sporáku a dreze. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

1. Podkrovie

Podkrovie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, chodby so schodiskovým priestorom, šatník a kúpeľňa.

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,35 m. Deliace konštrukcie sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je zo   sádrokartónu, podbytie   krovu.    Klampiarske   konštrukcie   ostatné   ( okenné parapety, atď. )   sú    vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené dyhované osadené do oceľových zárubní. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, sú opatrené vnútornými kovovými žaluziemy. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené konvekčné ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia, studenej a teplej vody z kotla ústredného kúrenia. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie : pákové nerezové so sprchou a nerezové ostatné 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kúpeľni ( až pod strop ), obloženie vane.

Sklad náradia na pozemku s parc.č.37/7

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti.

Základy tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Sedlová strecha je pokrytá pálenými asfaltovanými šindlami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné ( okenné parapety, atď. ) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere sú drevené hladké plné osadené do oceľových zárubní. Okno je plastové s izolačným dvojsklom. Podlaha v miestnosti je  s povrchom z keramickej dlažby. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

OPIS STAVU

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.37/9 v katastrálnom území Čakany, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou, so zabudovaným podkrovím.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej obytnej miestností, zádveria, jedálne, kuchyne, práčovne-kotolne a schodiskového priestoru.

Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu s priemernou výškou 0,25 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,35 m. Deliace konštrukcie sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Sedlová strecha je pokrytá pálenými skridľami jednodrážkovkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu - úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Schody do podkrovia majú železobetónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z keramickej dlažby. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené dyhované osadené               do oceľových zárubní. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, sú opatrené vnútornými kovovými žaluziamy. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené konvekčné ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Kotol ústredného kúrenia je závesný, na plyn, značky Protherm. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako  i motorická. Je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia, studenej a teplej vody z kotla ústredného kúrenia. Kanalizácia do žumpy je z Pe potrubia. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák plynový so štvorhorák, elektrickou rúrou, odsávač par; drez je oceľový nerezový. Vnútorné vybavenie podlažia : umývadlo. Vodovodné batérie: pákové nerezové 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený v kotolni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kuchyni pri sporáku a dreze. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.

1. Podkrovie

Podkrovie dispozične pozostáva z troch obytných miestností, chodby so schodiskovým priestorom, šatník a kúpeľňa.

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,35 m. Deliace konštrukcie sú taktiež tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je zo   sádrokartónu, podbytie   krovu.    Klampiarske   konštrukcie   ostatné   ( okenné parapety, atď. )   sú    vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené dyhované osadené do oceľových zárubní. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, sú opatrené vnútornými kovovými žaluziemy. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené konvekčné ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými panelovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z Pe potrubia, studenej a teplej vody z kotla ústredného kúrenia. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie : pákové nerezové so sprchou a nerezové ostatné 1 kus. Záchod je splachovací, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v kúpeľni ( až pod strop ), obloženie vane.

Sklad náradia na pozemku s parc.č.37/7

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti.

Základy tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,15 m. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Sedlová strecha je pokrytá pálenými asfaltovanými šindlami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné ( okenné parapety, atď. ) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere sú drevené hladké plné osadené do oceľových zárubní. Okno je plastové s izolačným dvojsklom. Podlaha v miestnosti je  s povrchom z keramickej dlažby. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne ,a.s.,so sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava ,IČO: 00 151 653 ,V 59/15 na CKN parc.č.37/7,37/8,37/9,rodinný dom so s.č.196 na p.č.37/9 - 39/15 Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova 17
Trnava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk