Dražba rodinného domu, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 28.04.2017 o 10:00 hod. 21.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 09.05.2017 09:45 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Označenie 120031610
Stav výsledok
Kolo Prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom  dražby bola nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre obec Veľký Meder, katastrálne územie Veľký Meder, zapísanej na:

liste vlastníctva číslo 1150 ako:

  • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 825, na parcele registra „C“ číslo 2878/1,
  • rozostavaná budova (popis stavby: rozostav.stavba) bez súpisného čísla, na parcele registra „C“ číslo 2878/3,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2878/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 165 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2878/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 369 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2878/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 89 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2878/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2878/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 27 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2879/1, druh pozemku: Záhrady, výmera 540 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2879/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 162 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2879/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 54 m2;

V podiele 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom s.č. 825 na p.č.2878/1: jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s dvorom, s príslušenstvom a záhradou. Dispozičné riešenie: Prízemie: V prednej časti je prevádzka - pedikúra s WC a umývadlom, vstup do domu je cez prístrešok do predsiene. Ďalej sa v dome nachádza kotolňa, samostatné WC, kuchyňa kúpeľňa, špajza a dve izby. Technické vybavenie objektu: V dome je rozvod teplej aj studenej vody, zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni. Linka je na báze imitácie z dreva dĺžky 3,2 m. Zastavané plochy: 1. NP 130,36 m2.

Rozostavaný rodinný dom na p.č.2878/3 je situovaný na rovinatom teréne s priamym prístupom z obecnej asfaltovej komunikácie. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvoma nadzemným podlažiami, bez podpivničenia, s dvorom a príslušenstvom. Dispozičné riešenie: Prízemie: Predsieň so schodiskom, obývacia izba s jedálňou, kúpeľňa s WC a z vonkajšej strany je prístupných šesť hygienických zariadení, ktoré majú slúžiť pre mobilné rekreačné unimobunky. Poschodie: Obývacia izba, kúpeľňa s WC a tri izby. Technické vybavenie objektu: Linka je z imitácie dreva dĺžky 5,2 m. V kúpeľni na prízemí je sprcha s plastovou vaničkou, keramické umývadlo, WC a bidet. Na prízemí je šesť samostatných hygienických kúpeľní, ktoré každá z nich majú sprchu, umývadlo a WC. V kúpeľni na poschodí je plastová vaňa, keramické umývadlo a WC. Zastavané plochy: 1. NP 89,78 m2 a 2. NP 89,78 m2.

Garáž na p.č. 2878/1 bola pristavaná k rodinnému domu s.č.825 v roku 1986. Ide o prízemnú stavbu s plochou strechou, ktorá pozostáva z jednej miestnosti. Garáž je murovaná z tehál hr. do 30 cm na betónových základoch. Strecha je plochá s celoplošným doskovaním s viditeľnými tyčovinami, ktoré tvoria nosnú časť strechy. Vráta sú drevené zvlakové. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby: - žiadne Na príslušných listoch vlastníctva sú evidované nasledovné zabezpečovacie práva: - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, Bratislava, IČO: 36361518 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2235/13 zo dňa 23.4.2014, EÚ Košice, Ing.JUDr. Bohumil Husťák, Z-3400/14, č.z. 369/14 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky:PROFI CREDIT Slovakia,s.r.o.,Pribinova 25,Bratislava 26,IČO:35792752,Z-8063/14 exekučný príkaz na zriadenie ex.zál.práva č. EX 2660/14 zo dňa 03.10.2014 , EÚ JUDr.Ľubomír Pekár - 931/14 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder na základe exekučného príkazu č. EX 62/12 zo dňa 27.11.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Katarína Szabóová, Z-9848/14, č.z. 1294/14 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder na základe exekučného príkazu č. EX 61/12 zo dňa 27.11.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Katarína Szabóová, Z-9847/14, č.z. 1295/14 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, Veľký Meder na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 225/14 zo dňa 3.2.2015, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Katarína Szabóová, Z-1155/15, č.z. 298/15 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava na základe exekučného príkazu č. EX 2597/14 zo dňa 30.04.2015, EÚ Galanta, JUDr. Peter Urbánek súdny exekútor, Z 3628/15, č.z.696/15 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder na základe exekučného príkazu č. EX 66/15 zo dňa 04.06.205, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Katarína Szabóová, Z-4639/15, č.z.1091/15 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder, IČO: 00305332 na základe exekučného príkazu č. EX 386/2016 zo dňa 03.11.2016, Exekútorský úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Z-9461/2016, č.z.2034/16 - Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9,932 01 Veľký Meder, IČO: 00305332 na základe exekučného príkazu č. EX 385/2016 zo dňa 03.11.2016, Exekútorský úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Z-9462/2016, č.z.2035/16
ODHAD CENY
85.900,- Eur
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, kancelária dražobníka na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk