Dražba rodinného domu, Svätý Peter, okres Komárno

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 18.04.2017 o 10:00 hod. 27.04.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 04.05.2017 09:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Svätý Peter, okres Komárno
Označenie 120081610
Stav výsledok
Kolo Prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom  dražby bola nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Komárno, Katastrálny odbor, pre obec Svätý Peter, katastrálne územie Svätý Peter, zapísané na LV 162 ako:

 

·           rodinný dom (popis stavby: DOM) so súpisným číslom 436, na parcele registra „C“ číslo 924/3,

·           samostatne stojaca garáž (popis stavby: garáž) so súpisným číslom 2219, na parcele registra „C“ číslo 924/12,

·           parcela registra „C“, parcelné číslo 924/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 692 m2,

·           parcela registra „C“, parcelné číslo 924/8, druh pozemku: Záhrady, výmera 1024 m2,

·           parcela registra „C“, parcelné číslo 924/12, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2;

V podiele 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súpisné číslo 436 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 924/3 v katastrálnom území Svätý Peter. V blízkosti rodinného domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dostupnosť miestnych úradov je do 5-10 min. Popis je prevzatý z internetu a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou, nakoľko objekt nebol sprístupnený:

Objekt je prístupný po verejnej komunikácii, je napojený na verejný vodovod, plynovod a elektrorozvod, kanalizácia je do žumpy. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie. Podľa predloženého potvrdenia je stavba z roku 1970. Dispozičné riešenie: V suteréne sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí sú 3 izby, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, jedáleň a hospodárska časť. Okná a vchodové dvere sú plastové. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory oceľové. Zdrojom vykurovania je plynový kotol v suteréne. Ohrev teplej vody je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety: Kuchyňa – kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, plynový sporák. V obývacej izbe sa nachádza krb s uzavretým ohniskom. Zastavaná plocha: 1 PP: 46,16 m2, 1.NP – 153,86 m2. Garáž s.č. 2219 - popis je prevzatý z internetu a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou, nakoľko objekt nebol sprístupnený: Garáž predstavuje samostatne stojacu prízemnú stavbu. Stavba je z roku 1975. Základy sú železobetónové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z plynosilikátových tvárnic. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Strop je drevený trámový s podbitím. Strecha je sedlová s krytinou z pálenej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná a dvere sú drevené. Podlahy sú hrubé betónové. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Vráta sú plechové otváravé. Zastavaná plocha: 26,63 m2.

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby: - žiadne
ODHAD CENY
18.200,- Eur
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, kancelária dražobníka na prízemí
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk