Dražba rodinného domu, Veľké Úľany, okres Galanta

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 19.04.2017 o 11:00 hod. 24.04.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 03.05.2017 12:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Veľké Úľany, okres Galanta
Označenie 002/2016
Stav výsledok
Kolo opakované
PREDMET DRAŽBY

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

-

1258/1

„C“

1817

Vinice

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

-

1258/2

„C“

624

Zastavené plochy a nádvoria

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

-

1258/3

„C“

-47

Zastavané plochy a nádvoria

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

-

1258/4

„C“

28

Zastavané plochy a nádvoria

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

1032

1258/2

-

-

Rodinný dom

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

-

1258/3

-

-

Garáž

Galanta

Veľké Úľany

Veľké Úľany

823

-

1258/4

-

-

Hospodárska budova

OPIS PREDMETU DRAŽBY

dom: Rodinný dom súp. č.1032 postavený na pozemku p. č. 31258/2, k. ú. Veľké Uľany

POPIS STAVBY

Ohodnocovaná nehnuteľnosť je samostatne stojací trojpodlažný rodinný dom osadený v rovinatom teréne s prístupom k domu z verejnej asfaltovej komunikácie - Pionierska ulica. Dom je možné napojiť na všetky inžinierske siete (voda, elektrika, plyn, kanalizácia) vedené v komunikácií pred domom.

I.PP                  

Suterén je do dvoch tretín zapustený do terénu, tvorený dvomi chodbami , pracovňou, práčovňou, kotolňou, skladom a garážou. Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné murivo v suteréne je tehlové murivo. Podlahy z monolitického betónu, v práčovni je keramická dlažba, stropná konštrukcia je železobetónová doska. Vnútorné omietky vápenné hladké, v práčovni keramický obklad stien. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Vybavenie:

- kotol na peletkové palivo, zásobník na TÚV, keramické umývadlo 1 ks, vodovodná batéria 1 ks, sprchový kút so sprchovou batériou 1ks, smaltovaná plastová vaňa a sprchová batéria 1 ks.

1. a 2.NP

1. NP: predsieň, chodba, schodisko, kuchyňa, 3 x izba, komora, kúpeľňa a WC.

2. NP: chodba, , kuchyňa s jedálňou, 4 x izba, kúpeľňa, WC, 2x balkón.

Základy sú z prostého betónu. .

Zvisle konštrukcie sú murované z tehál hr. 400mm, priečky murované o hr. 125-150 mm..

Stropná konštrukcia - nad 1. NP železobetónová stropná doska, nad 2. NP drevená trámová konštrukcia s rovným podhľadom.

Strecha - valbová, krov je drevený, strešná krytina je škridla BRAMAC

Klampiarske konštrukcie: strechy - pozinkovaný plech, parapety vonkajšie.

Úpravy vonkajších povrchov - omietky na báze umelých látok.

Vnútorné úpravy povrchov - keramický obklad sa nachádza: v kuchyni na stene za kuchynskou linkou, v samostatnom WC, v kúpeľni, izby a ostatné miestnosti majú hladké omietky natreté maľbou.

Výplne otvorov - okná sú pôvodné drevené zdvojené s jednosklom na 1. NP, drevené zasklené izolačným dvojsklom na 2. NP., exteriérové rolety plastové na 4 oknách na 1. NP, vnútorné parapety - drevené, vonkajšie vstupné dvere drevené, vnútorné dvere plné alebo presklené osadené v oceľových zárubniach.

Podlahy - laminátové parkety: v izbách, kuchyni, na chodbách; PVC - schodisko; keramické dlažby - kúpeľňe, WC, balkóny.

Vnútorne rozvody sú vyhotovené:

Vodovod – rozvod studenej a teplej vody.

Elektroinštalácia – vnútorné svetelné a zásuvkové rozvody.

Kanalizácia – zvody, rozvody a pripojenia z plastových rúr.

Plynovod - rozvody sú z oceľových hladkých rúr.

Vykurovanie – teplovodné vykurovanie oceľovými radiátormi, kotol na peletky umiestnený v pivnici v suteréne rodinného domu, ohrev TÚV elektrickým zásobníkom na vodu umiestnenom v suteréne.

1.NP

Kuchyňa – kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez kuchynský s pákovou batériou, zabudovaná sklokeramická varná doska a elektrická rúra, zabudovaný digestor.

Kúpeľňa - keramické umývadlo, vodovodná batéria, jednoduchá vaňa so sprchovou batériou - 1ks, keramický obklad na stenách, keramická dlažba na podlahe.

WC - stojatá WC misa s nádržkou na splachovanie1ks, keramický obklad.

2. NP

WC - keramické umývadlo 1ks, páková batéria 1ks, stojatá WC misa s nádržkou na splachovanie.

Kúpeľňa - rohová vaňa s vodovodnou batériou, keramický obklad na stenách, keramická dlažba na podlahe.

Kuchyňa – kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez kuchynský s pákovou batériou, zabudovaná umývačka riadu.

OPIS STAVU

Vek domu je stanovený na 33 rokov na základe kolaudačného rozhodnutia

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Podľa LV č 823: Časť C: Ťarchy Z 4821/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.9.2015 z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 316 na postupníka OTP Faktoring, s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3618/2011 zo dňa 7.12.2001 - č.z. 688/2015 ( okrem EKN parcely č. 1258 ) Z 4822/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.9.2015 z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 316 na postupníka OTP Faktoring, s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3162/2012 zo dňa 15.10.2012 - č.z. 689/2015 ( okrem E KN parcely č. 1258 ) Z 4821/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.9.2015 z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 316 na postupníka OTP Faktoring, s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3618/2011 zo dňa 7.12.2001 - č.z. 688/2015 ( okrem EKN parcely č. 1258 ) Z 4822/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.9.2015 z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 316 na postupníka OTP Faktoring, s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3162/2012 zo dňa 15.10.2012 - č.z. 689/2015 ( okrem E KN parcely č. 1258 ) Z 486/2017 - EÚ Bratislava, JUDr. Peter Kuna, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 554/2016-PK zo dňa 25.1.2017 v prospech oprávneného Jozef Martiška /nar. 7.8.1971/ - č. z. 47/2017 Z 4821/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.9.2015 z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 316 na postupníka OTP Faktoring, s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3618/2011 zo dňa 7.12.2001 - č.z. 688/2015 ( okrem EKN parcely č. 1258 ) Z 4822/2015 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 25.9.2015 z postupcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 316 na postupníka OTP Faktoring, s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 3162/2012 zo dňa 15.10.2012 - č.z. 689/2015 ( okrem E KN parcely č. 1258 ) Z 486/2017 - EÚ Bratislava, JUDr. Peter Kuna, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 554/2016-PK zo dňa 25.1.2017 v prospech oprávneného Jozef Martiška /nar. 7.8.1971/ - č. z. 47/2017
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku 217/2016 Meno a priezvisko znalca Ing. Sylvia Piffková Dátum vyhotovenia 07.11.2016 Všeobecná cena odhadu 139 000 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Špitálska 61, 811 08 Bratislava, Zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., 3. Poschodie, miestnosť č. 4
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Auctioneer s. r. o.
Špitálska 61
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk